Hur IoT utmanar affärsmodellerna

Tack vare sakernas internet håller affärsmodellerna på att omforma hur vi gör affärer från insidan och ut. Och IoT stimulerar inte bara nya affärsmodeller, utan förbättrar och förändrar även redan etablerade modeller.

Många företag kommer att fortsätta att generera betydande intäkter från traditionella affärsmodeller, men istället för att enbart förlita sig på den beprövade modellen med engångsförsäljning har IoT öppnat upp en helt ny värld och det finns ett antal sätt på vilka detta har en omvälvande och fördelaktig inverkan på hur vi gör affärer, särskilt när det gäller B2B.

Prenumeration

Vi närmar oss snabbt den punkt där nästan allt kan säljas som en tjänst. Ta en utrustningstillverkare: med den gamla affärsmodellen skulle den här typen av företag använda sina egna pengar eller skaffa finansiering för att bygga produkter som sedan såldes till kunder. Värdet låg enbart i den transaktionen. När samma företag går över till att sälja tjänster istället för produkter vinner alla på det. Kunderna slipper stora initiala kostnader och får möjlighet att göra snabba förändringar som svar på förändringar på marknaden, samtidigt som de får tillgång till förbättrad service och support. Företagen, å andra sidan, får mer konsekventa och återkommande intäktsströmmar.

Delning av tillgångar

Modellen med delade tillgångar innebär att extra kapacitet säljs tillbaka till marknaden, så att du kan "sälja" din IoT-aktiverade produkt till många kunder. Bonusen för kunden är att de betalar ett reducerat pris och bonusen för dig är att du kan växa din marknad mycket snabbare och på så sätt skapa en stadig intäktsström.

Vi ser redan tillgångsdelning i våra städer med bildelning, stadscykelsystem och lösningar för mikromobilitet i städerna, t.ex. elscootrar. Människor har börjat ifrågasätta om de behöver göra ett stort och dyrt inköp, till exempel en bil, när så mycket av bilens tid går åt till att göra ingenting, bara stå parkerad på en plats.

Razor & Blade-modellen

När King Gillette skapade denna modell i början av 1900-talet skapade han oavsiktligt en modell som är nästan perfekt lämpad för IoT. Sälj basprodukten - i Gillettes fall rakhyvelns handtag - till ett extremt lågt pris eller ge bort den gratis, och sälj sedan den utbytbara produkten (bladen) med höga marginaler. Utmaningen uppstår när det finns ett glapp mellan att den utbytbara produkten tar slut och att man beställer nya.

Citat-ikon

Det är här IoT kommer in i bilden, eftersom detta beställningsgap kan vara av varierande längd eller till och med permanent.

Ta den enkla bläckpatronen som används i din skrivare, som måste bytas ut regelbundet och snabbt. Med IoT kan skrivaren känna av när bläcket börjar ta slut och automatiskt beställa om det. Alla vinner på detta: kunden får aldrig slut på bläck och företaget som säljer bläcket vet att det har en stabil kund. Om du tar det ett steg längre och leasar ut skrivarna istället för att sälja dem kommer du att stöta på prenumerationsmodellen, där du tillhandahåller tjänster som förebyggande underhåll tillsammans med skrivaren och bläcket. Alla har bättre koll på in- och utbetalningar, och ingen behöver drabbas av bläckbrist eller trasiga skrivare.

Förvaltning av tillgångar

När det gäller IoT är förvaltning av tillgångar förmodligen den affärsmodell som har fått störst spridning. Varför är det så? Därför att IoT-enheter dramatiskt ökar synligheten i leveranskedjan till relativt låga kostnader. Och även om IoT har haft en särskilt stor inverkan på logistik- och fraktindustrin har uppkopplade enheter använts för att spåra allt från boskap till organtransplantationer.

En enkel uppkopplad enhet kan identifiera, spåra och övervaka en tillgång i stort sett var som helst i världen, och denna grad av insyn hjälper företag att göra prognoser, öka effektiviteten och förebygga skador, förluster och stöld. Dessutom kan de data som genereras användas för att ytterligare öka synligheten och samtidigt minska ineffektiviteten.

Om vi tittar på ett företag som sysslar med transport av fordon, så gör spårning av tillgångar och de data som genereras att företaget inte bara kan optimera rutter och bemanning, utan också få viktig information om användning, underhåll, kalibrering, säkerhet, förarbeteende och mycket, mycket mer.

I takt med att IoT:s räckvidd fortsätter att växa (särskilt med tillkomsten av 5G) kommer fler och fler olika affärsmodeller att växa fram och vissa kommer att konvergera. Alla modeller passar inte alla företag, så det gäller att få en tydlig förståelse för vad ni redan har och sedan förstå hur IoT kan hjälpa er att inte bara förbättra det utan också omvandla ert företag in i framtiden.

Ta kontakt med oss