Industriella IoT-lösningar som drivs av global uppkoppling från Tele2 IoT

Förbättra effektiviteten och lönsamheten i era produktionslinjer, leveranskedjor och lager med IIoT - Industrial Internet of Things

Vi möjliggör smart tillverkning och branschlösningar för dessa företag

Hur IoT optimerar tillverkningen

Fjärrövervakning

Visualisera, spåra och kontrollera anläggningar och tillgångar med IoT-sensorer och smarta enheter som distribueras över hela produktionsanläggningen

Prediktivt underhåll

Identifiera avvikelser i din utrustning i realtid. Åtgärda problem snabbt och minimera stilleståndstiden. Undvik kostsamma reparationer

Optimering av processer

Zooma in på varje område i din verksamhet - tillverkning, leveranskedjor och lager. Övervaka hela produktionslinjen. Identifiera flaskhalsar som kan fördröja produktionen. Planera, optimera och skala upp

Energibesparingar

Prognostisera energibehovet och optimera den framtida energiförbrukningen. Hantera energianvändningsnivåer, temperatur, vattenförbrukning, bränsleförbrukning, luftfuktighet och belysning i alla anläggningar

Tillverkning och industri

0 %

Fel på utrustning/system utan förvarning

0 %

Globalt levererad el

0 %

Ökad produktivitet

Industriella IoT-lösningar från Tele2 IoT

IoT SIM-kort av industriell kvalitet

Premium Industrial eUICC SIM-kort är idealiska för tillverkningsindustrin. Robust hållbarhet med 15 års datalagringstid. Minst 16 000 000 cykler med skrivning/radering.

Global cellulär uppkoppling

Pålitlig nätverkstäckning i över 160 länder, även på landsbygden. Se till att dina enheter alltid är anslutna med våra 600+ nätverkspartners.

Plattform för hantering av anslutningar

Övervaka utrustning, anslutningar och data i realtid, 24/7. Få varningar om potentiella problem och felsök på distans. Installera nya enheter med bara några få klick.

Säkerhet i industriell klass

Håll data säkra hela tiden med vår svit av IoT-säkerhetsalternativ. Skapa betrodda cirklar för enheter och dirigera trafiken till en betrodd backend via VPN. Använd en särskild fiberlinje om det behövs.

Utvärdera våra IoT-lösningar med Tele2 IoT Trial Kit

kryssruta

5 SIM-kort

kryssruta

Tillgång till IoT CMP

kryssruta

50 MB per SIM-kort

Flexibilitet är nyckeln i byggbranschen. Vårt samarbete med Tele2 IoT är unikt, eftersom det passar vår affärsmodell perfekt, där vi bara betalar för uppkoppling när vi använder den. Vi hanterar felsökning själva i 2CONTROL - och att lösa problem snabbare ökar vårt värde för kunderna.

Björn SvenneforsCTO, Infobric AB.

Det som gör att Tele2 IoT sticker ut för oss är att företaget har en bred närvaro inom B2B-sektorn och verkligen fokuserar på industriell IoT, vilket inte är fallet med andra leverantörer. Tele2 IoT har också sin molnuppkoppling som gör att vi kan erbjuda kunderna en säker privat anslutning, som också har en mycket bra anslutning till våra servrar.

Lamin FayeVDoch grundare, Buddywise

Läs mer om hur IIoT omvandlar tillverkningsindustrin på
Tele2 IoT Industrial IoT White Paper

Ta kontakt med oss