Vanliga frågor och svar

Snabba svar på vanliga frågor, en felsökningsguide och en checklista för incidentrapporter

För snabba svar, se FAQ nedan eller logga in på kundportalen där du kan titta på ditt avtal, lägga/följa upp beställningar och ärenden. Om din fråga eller ditt problem kvarstår eller är mer komplext hjälper vi dig alltid gärna.


SIM-kort

Kan jag se om mitt SIM-kort är online och i datasessioner?
Ja, det kan du se i 2CONTROL-portalen i avsnittet "Spotlight".

Vad är skillnaden mellan SE- och EE-SIM?
EE SIM kan roama i alla nätverk i Sverige, medan SE SIM endast stöder Tele2 Sveriges nätverk. SE SIM har tillgång till fler globala roamingpartners än EE SIM, baserat på kommersiella roamingavtal.

Varför ser jag inte mina SIM-kort i 2CONTROL-portalen?
Sökfilter rensas inte i de flesta fall, eller så kan det vara ett implementeringsproblem. Kontrollera att alla filter för sökningen är rensade. Om detta inte löser problemet ber vi dig kontakta supporten.

Hur kan jag se vilka tjänster som är tillgängliga för mina SIM-kort?
Tjänster som är tillgängliga för specifika SIM-kort anges i namnet på kommunikationsplanen. (Om inte, har kunden beställt ett speciellt namn för planen).

Har Tele2 IoT SIM-kort stöd för NB-IoT- och LTE-M-teknik?
Ja, Tele2 IoT SIM-kort har stöd för NB-IoT och LTE-M.

Kan jag skicka ett SMS från Tele2 IoT 2CONTROL-portalen till enheten?
Ja, det kan du.

Vad ska jag göra om min enhet inte kan öppna en datasession?
Följ denna felsökningsguide om du upplever detta problem

Anordningar

Hur stoppar/återställer jag datasessionen för enheten på distans?
Använd funktionen "Cancel location" i 2CONTROL, i avsnittet "Spotlight".

Kan jag se var enheten befinner sig?
Ja, med hjälp av Location Based Services kan du se var din enhet befinner sig i 2CONTROL. Du kan få tillgång till longitud/latitud för det Cell-ID som din enhet är ansluten till och plotta platsen med hjälp av Google Maps.

Kan jag se vilken IP-adress en enhet har för den aktuella datasessionen?
Ja, det kan du se i 2CONTROL-portalen under "In session"-fältet.

Kan jag se IP-adressen för gamla datasessioner?
De tidigare IP-adresserna kan visas om enheten har ett statiskt APN. Om APN är dynamiskt kan endast IP-adressen för den aktuella datasessionen visas.

Kan Tele2 IoT se enhetsaktivitet och datatrafik från enheten i nätverket?
Tele2 IoT kan bara se signalering som kommer från nätverket om den når Tele2s nätverksnoder. Om enheten har dataflöde kan det ses i 2CONTROL-portalen i avsnittet "Spotlight", eller så måste ett användarplansspår öppnas från Tele2 IoT-sidan för att se specifik datatrafik som används av enheten.

Varför har enheten ibland nollbyte-sessioner under fliken "Intressanta händelser" i 2CONTROLs "Spotlight"?

Det finns flera anledningar till detta:

  • Enheten öppnade en datasession men laddade inte upp/ned några data (inträffar vanligtvis när sessionen har kort varaktighet).
  • Enheten stängde plötsligt sessionen (strömmen stängdes av etc.) och sessionen är fortfarande aktiv i nätverket, men visas som en nollbytes-session eftersom inga data går genom den öppna sessionen.
  • Enheten öppnar flera sessioner samtidigt, men eftersom data endast kan flöda genom en öppen session kommer de andra att visas som sessioner med noll byte.

Tillåt- och neka-lista

Är MSISDN allow-listing och deny-listing möjligt i 2CONTROL-portalen?
Portalen stöder inte funktionerna allow-listing/deny-listing.

Nätverk

Hur vet vi vilka nät som finns tillgängliga i olika länder?
Information om tillgängliga nät i olika länder distribueras kvartalsvis via e-post till alla våra kunder.

Kommunikationsplaner

Hur kan jag lägga till eller ändra tjänster i min kommunikationsplan?
Respektive försäljningsrepresentant måste kontaktas för att göra beställningen.

Övriga frågor

Vad är checklistan för incidentrapporter?
Checklistan för incidentrapporter är den information som iNOC behöver för att felsöka problemet. Du hittar den här.

Jag hittade inget svar på min fråga. Vad ska jag göra?
Hittade du inte svaret på din fråga, skicka ett e-postmeddelande till info@tele2iot.com i följande format för snabbast möjliga lösning:

  1. Beskriv ditt problem
  2. Lägg till skärmdumpar om möjligt
  3. Skicka annan relevant information/bilagor

Kontakta Tele2 IoT:s supportteam

Ta kontakt med oss