Redundant IoT-säkerhet garanterad av 2ACCESS

2ACCESS är Tele2 IoT:s familj av åtkomsttjänster för flerskiktat skydd och säker dataöverföring

Kunder som använder våra 2ACCESS-tjänster

virta_logo

Börja din IoT-säkerhetsresa med oss eller integrera
våra 2ACCESS-tjänster i din befintliga teknikstack

Privat APN

Dirigera mobil datatrafik från enheter direkt till företagets datanätverk. Ett säkrare alternativ till standard APN, med möjlighet till allow-listing av IP-adresser. Möjliggör fjärråtkomst till enheter.

IP-Sec VPN

Traditionell IP-SEC VPN-tunnel med hög krypteringsnivå för säker dataöverföring över internet. Väl lämpad för enkla icke-molnbaserade driftsättningar med krav på hög säkerhet

Sammankoppling av moln

Säker överföring av data till ditt företags backend i molnet via Tele2s stamfiber utanför internet. Perfekt för företag som behöver överföra stora mängder data till datacenter eller moln.

Privat sammankoppling

Private Interconnect överför data på ett säkert sätt till lokala datacenter via Tele2s backbone-vägar utanför Internet. Detta är den högsta nivån av IoT-säkerhet.

Våra Interconnect-tjänster tillhandahålls i samarbete med
Equinix Fabric™ - världens företag för digital infrastruktur

0 +

Länder

0

Datacenter/EMEA

+ 0

Molnleverantörer

Vilken säkerhetslösning är rätt
för din IoT-distribution?

Boka en konsultation med våra experter

Varför Interconnect-tjänster

Skalbarhet

Anslut till det största ekosystemet med över 10 000 företag, med över 2 000 nätverk och över 3 000 moln- och IT-tjänsteleverantörer

100% skydd mot allmänhetens tillträde

Undvik riskerna med det offentliga internet

Hög bandbredd

Skalbar för stora datavolymer, lägsta latens på marknaden: välj en CSP (AWS, MS Azure, Oracle, Google Cloud, IBM)

Redundans som standard

99,99% upptid säkerställs genom två anslutningar (fysiska linjer) till samma destination

Vi värdesätter Tele2 IoT:s molnuppkoppling mycket. Det gör att vi kan erbjuda kunderna en säker privat anslutning, som också har en mycket bra anslutning till våra servrar.

Lamin Faye VD och grundare Buddywise

Vi valde Tele2 IoT eftersom de erbjuder en säker lösning för anslutning, vilket är avgörande eftersom hälsodata måste hållas privata till varje pris. Det finns också god skalbarhet i infrastrukturen och vi har möjlighet att integrera och bygga våra tjänster på Tele2 IoT-plattformen.

Henrik CederqvistGrundareoch VD Cuviva

Utvärdera Tele2s IoT-lösningar med vårt kostnadsfria testpaket

kryssruta

5 SIM-kort

kryssruta

Tillgång till IoT CMP

kryssruta

50 MB europeisk uppkoppling per SIM-kort

Ta kontakt med oss