Våra partner

Möjliggör lösningar över hela världen

Cisco

Cisco är vår partner när det gäller Connectivity Management. Cisco IoT Control Center är ryggraden i vårt erbjudande och kan anpassas för att se till att du har alla funktioner du behöver idag och i framtiden.

IDEMIA

IDEMIA är en stolt partner till Tele2 IoT. Vi delar en vision om att anslutning och säkerhet ska vara kärnan i allt vi gör, vi stöder våra kunder med anslutning och säkerhet i världsklass och tillhandahåller de verktyg du behöver för att göra din IoT-lösning till en framgång.

Equinix

Equinix är världens företag inom digital infrastruktur™. Digitala ledare använder Equinix betrodda plattform för att sammanföra och sammankoppla den grundläggande infrastrukturen som driver deras framgång. Tele2 IoT-partnerskapet består av produkterna Cloud Interconnect och Private Interconnect.

OpenCellID

Genom att kombinera platsinformation från OpenCellID med vår IoT-tjänst kan vi förse företag med enhetslokalisering utan behov av ny hårdvara eller programvara.

Ta kontakt med oss