Tele2 IoT Uppkopplad sjukvård White Paper

Läs mer om fördelarna med IoT för uppkopplad vård

Viljan att läka har länge drivit på den tekniska utvecklingen, men även om tillgång till sjukvård är en grundläggande rättighet säger experter att vi närmar oss en värld där grundläggande sjukvård kommer att bli utom räckhåll för miljontals människor, även om befolkningen åldras och kroniska sjukdomar ökar.

Den enorma potentialen när det gäller diagnostik och sjukdomshantering håller redan på att realiseras, och IoT-tekniken används på en mängd olika sätt för att förbättra sjukvården. Säkerhet och effektivitet, ökad patientmakt och personcentrerad vård är några av fördelarna, liksom hantering av kroniska sjukdomar, klinisk fjärrövervakning, assisterat boende, förebyggande vård och personlig fitnessövervakning.

Uppkopplad vård är en av de snabbast växande sektorerna inom IoT, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Ladda ner Tele2 IoT Healthcare white paper för att lära dig mer om:

  • Hur IoT förändrar hälso- och sjukvården
  • Varför efterfrågan på IoT-drivna patientövervakningssystem och bärbara enheter ökar
  • De största utmaningarna inom hälso- och sjukvården: från säkerhet till störningar i uppkopplingen
  • Skydd av känslig patientinformation: vad vårdgivare och vårdcentraler måste säkerställa
Ta kontakt med oss