Tele2 IoT i partnerskap med Haltian Services, stödjer smarta byggnader

Tele2 IoT och Haltian har lanserat ett partnerprogram som ska hjälpa B2B- och IoT-kunder att digitalisera sina kontor. Haltians smarta hårdvarulösningar för smarta byggnader gör det möjligt för stora företag att hantera sina kontor och arbetsplatser mer effektivt och på ett hållbart sätt, bland annat genom energioptimering och intelligent användning av byggnaden.

Tele2 IoT utökar sitt partnerprogram med Haltian, det globala IoT- och produktutvecklingsföretaget baserat i Finland. Genom partnerprogrammet kan Tele2 IoT erbjuda IoT-marknaden ett ekosystem som ger kunderna tillgång till förstklassiga lösningar och tjänster inom alla vertikaler. Haltians plattform och sensorer kommer att göra det möjligt för Tele2 IoT:s kunder att optimera arbetsytor genom att spåra människors rörelser för att identifiera underutnyttjade arbetsytor.

"Haltian är en respekterad aktör inom IoT och ett starkt komplement i Tele2s IoT-partneruniversum. De kommer att stödja våra ambitioner att bli mer delaktiga i våra kunders hållbara utveckling", säger Cyril Deschanel, Managing Director IoT på Tele2.

Tele2 IoTs partnerskap med Haltian löper under en inledande tvåårsperiod, med möjlighet till ytterligare framtida samarbeten.

"Det här partnerskapet är en bra matchning för oss. Tillsammans gör vi framtidens byggnader tillgängliga för alla företag", säger Pasi Leipälä, VD för Haltian.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Fredrik Hallstan, PR-chef, Telefon: +46 761 15 38 30

Fredrik Hallstan
Chef för PR, Tele2
Kommunikation och hållbarhet

Tele2 Sverige AB
Box 62/Torshamnsgatan 17, 164 40 Kista
+46 (0)761 15 38 30
Tele2 presstjänst: +46 (0)8 121 47 400
www.tele2.se

Ta kontakt med oss