Tele2 accelererar generativa AI-baserade kundtjänstförbättringar med Amazon Bedrock 

Stockholm - Tele2 AB ("Tele2") (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) utnyttjar Amazon Web Services (AWS) för att lansera en kundsupportlösning för Internet of Things (IoT), som drivs av Amazon Bedrock. Amazon Bedrock är en fullt hanterad tjänst som möjliggör snabb uppbyggnad och skalning av generativa AI-applikationer (artificiell intelligens) genom att göra ett urval av grundmodeller från ledande AI-företag tillgängliga via enkla API-samtal (Application Programming Interface). Denna innovativa lösning kommer att vara tillgänglig för Tele2s IoT-supportagenter och kommer att omdefiniera standarderna för kundservice.

När Tele2 fortsätter att expandera sin IoT-verksamhet i Europa är det av stor vikt att hålla kundnöjdheten på en hög nivå utan att proportionellt öka storleken på det operativa teamet. För att uppnå detta vill Tele2 förbättra de kundserviceverktyg, data och insikter som är tillgängliga för supportagenterna, så att de bättre kan hantera kundfrågor och identifiera grundorsaker för snabbare lösningar.

Med de senaste framstegen inom AI-teknik utformades lösningen med hjälp av AWS-tjänster och visades upp för kunderna på Tele2 IoT Talks i slutet av 2023. Den kommer att hjälpa Tele2s IoT-kundsupport att ge snabbare och mer detaljerade konversationssvar på IoT-kundförfrågningar i flera kanaler.

Lösningen bygger på Amazon Bedrock och använder flera stora språkmodeller (LLM) genom interna chatbots som tränats på specifik kunskap om telekomdomänen. Det ger supportagenterna tillgång till sammanfattade insikter från olika stora datamängder som är specifika för IoT-tjänster. De kan snabbt och privat anpassa de underliggande modellerna för snabbare och mer fokuserade lösningar, vilket leder till en bättre kundupplevelse, samtidigt som kundspecifika data skyddas genom säkrad åtkomst till Amazon Bedrock.

Tele2 tar innovationsresan vidare till nästa år och fokuserar på att förbättra lösningen med stöd för flera språk för att möjliggöra ytterligare lokalisering för sina agenter. Ett ytterligare mål är att göra lösningen tillgänglig för IoT-partners och kunder som en lösning med flera hyresgäster. På så sätt kan de öka effektiviteten och tillfredsställelsen hos sina egna slutkunder i B2B2x-scenarier genom strömlinjeformad och personlig support.

"Genom att använda AWS för att accelerera vår generativa AI-innovation inom kundservice är vi övertygade om att vi kan minska trycket på våra kundserviceagenter och stödja vår europeiska expansion. Viktigast av allt är att vi kommer att fortsätta förbättra upplevelsen och tillfredsställelsen för våra kunder, samtidigt som vi sätter nya standarder för respons, noggrannhet och säkerhet", säger Cyril Deschanel, VD på Tele2 IoT.

"Att Tele2 kunde lansera den här lösningen så snabbt har varit möjligt tack vare Amazon Bedrock. Denna plattform gör generativ AI tillgänglig för telekomoperatörer genom enkla API-anrop. Det tar bort komplexiteten och ger dem omedelbar och säker tillgång till ett brett utbud av stora språkmodeller för snabb innovation, förfining och anpassning. Tele2 tillämpade dessa funktioner på verkliga scenarier för att förbättra upplevelsen för sin IoT-kundbas och frigöra den här teknikens potential för dem", säger Ajay Rane, Head of Telco IoT GTM på AWS.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jessica Hjälmered, Senior Communication Manager, Telefon: +46 704 26 43 79

Stefan Billing, Chef för Investor Relations, Telefon: +46 701 66 33 10

Ta kontakt med oss