Den uppkopplade vårdlösningen som erbjuder både säkerhet och frihet

Digitala vårdlösningar för äldre användare

I takt med att den uppkopplade vården fortsätter sin snabba tillväxt kommer många nya aktörer med nya och mer förfinade lösningar in på marknaden. Sensorem är en av dessa aktörer, med en vision om att göra det möjligt för äldre i samhället att känna sig fria i sin vardag och att möjliggöra detta genom att använda teknik. Sensorem har både ett B2B- och ett B2C-erbjudande, och båda baseras på en tjänst som de har byggt upp från grunden - och den tjänsten är en mycket användarvänlig enhet som ser ut som en smart klocka.

"Du behöver ingen teknisk kunskap för att använda våra enheter", förklarar Bobo Delemark, VD, Sensorem. "Vår tjänst är byggd från grunden och anpassad för det här segmentet. Om en person har fallit eller lämnat ett fördefinierat område skapas varningar och aviseringar som säkerställer ett snabbt svar och ökad användarsäkerhet - det är enkelt och lätt att använda. Och vi har sett till att göra den attraktiv eftersom alltför många produkter av detta slag på marknaden verkligen inte är snygga och även våra äldre medborgare vill vara moderiktiga och inte se ut som om de är sjuka eller i behov av vård."

Enhetens funktionalitet och användningsområden

En funktionalitet i klockan har byggts för att tillgodose användarnas behov, och är både reaktiv och proaktiv. En standardfunktion är att man kan trycka på larmknappen och få hjälp av anhöriga eller vårdare om man behöver assistans. När man trycker på larmknappen ringer den automatiskt upp fördefinierade nummer/personer i en ordning som är bestämd i förväg. Den som blir uppringd får information om vad som har hänt, en GPS-position och information om det finns några andra behov.

Utöver detta finns det andra funktioner som är mer förebyggande, till exempel inaktivitetsvarningar, vilket innebär att om patienten är inaktiv under en viss tid eller om deras aktivitet är utanför normen, i kombination med andra markörer, till exempel puls, kommer ett larm att skickas om att något kan vara fel.

Du får alla dessa förebyggande funktioner som är utformade för att reagera innan något dåligt händer eller för att reagera snabbt om det uppstår problem.

Bobo Delemark VD

"Sensorems lösningar kan användas både i hemmet och inom vården", säger Bobo Delemark. "Den typiska B2C-kunden skulle köpa vår smarta vårdklocka till äldre släktingar för att se till att de är i god form och för att få varningar om något händer.

B2B-sidan inkluderar både kommuner och andra typer av B2B-kunder, såsom vårdhem, som kan drivas antingen av staten eller i privat ägo. I dessa miljöer kan den smarta klockan vara till för äldre som behöver ökad omsorg eller för personer med andra sårbarheter."

Äldre med demens är ett växande segment för Sensorem - företagets lösning gör det möjligt för anhöriga eller vårdpersonal att få varningar om en äldre person till exempel har lämnat en byggnad. Att snabbt få ett meddelande när detta händer innebär en lika snabb reaktion och att patienten kan föras tillbaka till säkerhet.

IoT, SIM-kort och anslutningsmöjligheter

Sensorem-klockan är en fristående enhet, så det krävs uppkoppling och ett SIM-kort för att den ska fungera, eftersom enheten behöver både röst och data. Och eftersom det här är en verksamhetskritisk applikation är tillförlitligheten extremt viktig.

"Vi valde Tele2 IoT av flera anledningar. Det fanns naturligtvis ett bra erbjudande som passade våra behov, men vi hade också en mycket hjälpsam säljare", säger Bobo Delemark. "Tele2 IoT har också ett gott rykte - de arbetar redan med en ganska omfattande och tung kundlista och är ett snabbt växande företag.

Att hantera anslutningsmöjligheter är alltid viktigt när det gäller IoT. Sensorem använder Cisco IoT Control Center (2CONTROL).

"Det här är ytterligare en anledning till att vi har valt att arbeta med Tele2 IoT. Med Control Center har vi full tillgång till våra SIM-kort, och om något händer kan vi snabbt åtgärda det. Vi kan till exempel förhindra bedrägerier, vilket är mycket viktigt.

"IoT är också mycket mer flexibelt när det gäller data. Vi använder inte enorma mängder data, men våra enheter behöver tillgång till data, och vi måste kunna anpassa vad vi använder, vilket Control Center gör enkelt."

Citat-ikon

Cisco IoT Control Center ger oss full insyn och kontroll över vår uppsättning - vår driftsättning, SIM-kort och anslutningsmöjligheter. Och ju mer vi växer desto viktigare blir det, för ju fler SIM-kort vi har desto mer överblick kommer vi att behöva.

Bobo Delemark

Roaming är också mycket viktigt eftersom enheterna måste fungera oavsett var användaren befinner sig. En äldre person kan vara på en resa utanför sitt hemland och behöver fortfarande övervakas, så roaming är avgörande för att garantera deras säkerhet.

Säkerhet och integritet

När det gäller säkerhet har Sensorem byggt in en hel del säkerhet, eftersom de hanterar ett mycket känsligt och viktigt område som är uppdragskritiskt. De har byggt många säkerhetssystem när det gäller att få varningar när saker inte fungerar eller om det finns något annat problem. Data krypteras på ett robust sätt, och de använder också en privat APN.

Utmaningar

Uppkopplad vård är en enorm och växande sektor och det är inte utan utmaningar. En stor utmaning för Sensorem och andra aktörer är att fokusera på kärnverksamheten, eftersom storleken på hela marknaden för uppkopplad vård är enorm och omfattar många olika lösningar.

"Vi behöver fokusera. Vi växer snabbt nu men vi är en startup och som startup måste vi verkligen begränsa vårt fokus och vilket kompetensområde vi väljer att arbeta inom och sedan vara riktigt bra på det vi gör."

Att få ordning på detta område av uppkopplad vård är jobb nummer ett. Efter det kan vi diskutera samarbete med andra, kompletterande lösningar som skulle fungera bra tillsammans med vår lösning.

En annan utmaning var att utveckla en enhet som inte såg ut som en medicinteknisk produkt. Än idag kan människor känna sig stigmatiserade av att bära en medicinteknisk produkt.

"Vår enhet ser ut precis som en smart klocka och är väldigt snygg, vilket är en stor skillnad i det här segmentet, eftersom vissa av våra konkurrenter erbjuder enheter som ser ut som en medicinteknisk produkt. Användarna gillar inte detta eftersom det sänder en signal om att de är sjuka och/eller gamla - eller åtminstone är det så de uppfattar det", säger Bobo Delemark. "Vi har också utvecklat en andra version, som är smalare och mer strömlinjeformad - den ser ut som en Fitbit. Den har en större skärm, som är utformad för att hjälpa dem med svagare syn. Och eftersom vi vill att människor ska må bra av att bära den erbjuder vi utbytbara armband, som finns i olika färger, material och stilar. Människor, oavsett ålder eller hälsa, vill känna sig snygga och moderiktiga, så vi ser till att de kan göra det.

Framtiden

För närvarande är Sensorem främst verksamt i Sverige, men börjar växa på de övriga nordiska marknaderna. Detta är ett naturligt tillväxtmönster, eftersom de andra nordiska länderna fungerar på liknande sätt som Sverige när det gäller kommuner eller hälso- och sjukvårdssystem i allmänhet.

Ta kontakt med oss