Everdrone: Leverans av kritisk medicinsk vård med drönare

Medan mycket av diskussionen kring kommersiella drönare har fokuserat på saker som inspektioner, leveranser den sista milen, fastigheter, jordbruk och till och med livräddning på stränder, tar det prisbelönta drönarföretaget Everdrone ett annat grepp och tittar istället på vertikaler där deras avancerade drönarverksamhet kan ge verkliga fördelar för samhället. Det innebär att istället för att leverera ett paket till din dörr, levererar Everdrone livräddande medicinsk vård eller hjälper räddningstjänsten med data och bilder i realtid.

2016 letade serieentreprenören Maciek Drejak efter ett nytt företag och en ny teknisk utmaning som skulle göra det möjligt för honom att skapa något som gav verkligt värde till samhället. Han tittade närmare på drönarlandskapet och såg att det hände en del intressanta saker och att det fanns stora utmaningar att lösa. Drönartekniken hade utvecklats och det var samma komponenter i drönarna som i telekombranschen, t.ex. gyro, IMU (Intertial Measurment Unit) och accelerometrar.

"Förbättringen kring dessa typer av komponenter har gjort det möjligt för mycket tillförlitliga och högteknologiska enheter att vara luftburna", förklarar Mats Sällström, VD för Everdrone. "Så 2017 insåg vi att alla dessa komponenter var lättillgängliga, och det gjorde det möjligt för Maciek att experimentera och bygga ett proof of concept. Han kombinerade kamerateknik med drönarteknik och fick drönarna att bete sig på intelligenta sätt baserat på kamerans indata - vilket innebär att de kan undvika hinder och göra precisionslandningar och andra liknande saker."

Citat-ikon

Från början har vi sett oss själva som en teknikleverantör mer än något annat, så vi började med att lösa svåra tekniska utmaningar, som att upptäcka och undvika funktioner baserat på kamerasystem och bygga en riktigt robust kommunikationslänk över mobilnätet - dessa typer av saker fanns inte i drönarbranschen när vi började.

Mats Sällström VD Everdrone

Everdrone insåg snabbt att ingen utförde den typ av insatser som de planerade att använda sin mobila enhet till, och det var då de började sin resa mot ett mer driftcentrerat företag, vilket innebär att de inte bara är en teknikleverantör utan också själva utför liveinsatser. Detta ger inte bara bevis för att tekniken och systemet fungerar, utan ger dem också en fördel när det gäller att utföra den typ av insatser som de visste att tekniken var lämpad för, till exempel att leverera automatiska externa defibrillatorer (AED) till misstänkta offer för hjärtstillestånd, vilket gör att människor på plats snabbt kan påbörja livräddande åtgärder och därmed öka chansen till överlevnad avsevärt. Även om en stor del av allmänheten kanske inte vet hur man använder en defibrillator är de AED-enheter som levereras av Everdrone enkla att använda, med muntliga instruktioner när man slår på dem. Dessutom är larmcentralen med på linjen när en AED levereras, vilket ger ytterligare instruktioner.

"Vi tittar på tillämpningar där det finns ett konstant behov inom ett visst område", säger Mats Sällström. "Defibrillatorer är en sak, men vi tittar också på drönare som kan ge livebilder vid olycksplatser, till exempel trafikolyckor eller bränder. På så sätt kan räddningspersonalen bedöma situationen och få en bättre överblick över vad som händer på platsen, vilket i sin tur hjälper dem att bättre förstå vilka resurser som ska skickas - eller om några resurser alls behövs. Att ha livebilder på några minuter innebär att de kan fördela resurserna mycket mer effektivt och i nära realtid, samtidigt som de håller sig säkra."

Vad det handlar om är att hitta rätt teknik för rätt tillämpning. I vissa fall, till exempel vid oväntade och/eller naturkatastrofer, kan det vara mer användbart att använda manuella drönare, eftersom du måste hitta rätt nivå av autonomi.

Pilotprojekt

Everdrone har deltagit i en studie tillsammans med Karolinska Institutet, SOS Alarm och Västra Götalandsregionen för att undersöka möjligheten att använda drönare för att snabbt skicka ut defibrillatorer parallellt med ambulanser. 2020 års studie, som genomfördes i de västsvenska städerna Göteborg och Kungälv, visar inte bara att det är möjligt att integrera medicinska drönarleveranser i larmkedjan, utan också att drönare kan vara betydligt snabbare än ambulanser.

Citat-ikon

Som en del av studien genomfördes 12 flyguppdrag i verkliga nödsituationer och 66 realistiska testuppdrag, av vilka 92% respektive 90% var framgångsrika.

Detta är ett potentiellt livsförändrande resultat, eftersom varje minut är avgörande när en person drabbas av plötsligt hjärtstillestånd. Faktum är att så få som en av tio personer överlever ett hjärtstopp utanför sjukhus, men med tidig HLR och en stöt från en automatisk extern defibrillator ökar chansen att överleva till mellan 50 och 70 procent. Slutsatsen är att för att nå dessa överlevnadsnivåer måste hjälpen komma fram snabbare - och drönare kan vara nyckeln till att detta sker.

Hårdvara och plattform

Everdrone arbetar med standardiserade, företagsklassade multirotordrönare från DJI och lägger till egenutvecklad hård- och mjukvara för att göra drönaren autonom och öka driftsäkerheten. Även om fokus just nu ligger på sjukvård och räddningstjänst, tittar företaget också på saker som perimetersäkerhet, vilket skulle innebära att garantera säkerheten på till exempel en flygplats eller ett kraftverk. Detta ligger i linje med deras mål att bidra till samhällsnyttan. Men förutom att bygga applikationer som är inriktade på dessa vertikaler bygger Everdrone också en plattform.

"Den plattform vi har utformat innebär att när vi har ett mer moget regulatoriskt landskap och en mer mogen marknad, är vi öppna för idén att tillåta tredjepartsföretag eller externa företag att distribuera sina applikationer på vår plattform. På så sätt behöver vi inte nödvändigtvis tillhandahålla end-to-end-lösningar - vi kan vara en del av paketet", säger Mats Sällström.

Föreskrifter och säkerhet

Precis som andra nya och innovativa autonoma tekniker står drönarbranschen inför stora regleringshinder för att kunna garantera allmänhetens säkerhet. Eftersom drönarna är luftburna kan de i själva verket vara föremål för ännu strängare kontroller och avvägningar än en leveransdroid på stadens trottoarer.

Citat-ikon

När det gäller drönare måste man erkänna den säkerhetsnivå som har byggts upp inom flygindustrin under de senaste 100 åren. Alla är överens om, inklusive vi, att man inte kan introducera drönare i luftrummet genom att kompromissa med den säkerhetsnivån.

Mats Sällström VD Everdrone

"Så den stora frågan nu är hur vi ska kunna introducera dessa relativt billiga obemannade fordon i luftrummet med samma säkerhetsnivå som vi för närvarande har inom flygindustrin?"

Det är miljondollarfrågan och det finns hur många idéer som helst om hur den ska lösas, men i Europa är inställningen ganska pragmatisk och riskminskningen är proportionerlig.

"Man kan inte riktigt tillämpa samma regler för ett stort flygplan som transporterar hundratals människor på en drönare", förklarar Sällström. "Vi flyger cirka 60 meter över marken, alltså på en ganska låg höjd, men det kan också finnas andra luftfartyg, till exempel helikoptrar, i det utrymmet. Om hundratals eller tusentals drönare introduceras i luftrummet skapar det helt nya utmaningar när det gäller trafikledning.

"Den viktigaste säkerhets- och riskreduceringen vi gör från ett markperspektiv är en inbyggd fallskärm, så om vi faktiskt får ett fel under flygningen utlöses fallskärmen och drönaren faller ner på ett sätt som inte allvarligt skadar någon - du kanske får ett blåmärke om du träffas, men ingen kommer att dödas. Så det är en mycket stark riskreducering."

Funktionell säkerhet - många lager av säkerhet staplade på varandra och överlappande varandra - skapar en redundans i systemet. Drönarna är sammankopplade och om det uppstår ett motorfel träder fallskärmssystemet in. Drönarna har också automatiska "sense and avoid"-system om piloten försöker sig på en osäker manöver. Om GPS:en slutar fungera tar kamerasystemen över och ser till att drönaren förblir stabil i luften. Genom att ha alla dessa många lager av säkerhet och riskreducering i systemet uppfyller Everdrone faktiskt den målnivå för säkerhet som vi ser inom flygindustrin. Faktum är att Everdrone samordnar sin verksamhet med flygtrafikledningen, så varje gång de lyfter och flyger bortom siktlinjen ser flygtrafikledningen till att det inte finns någon annan i den sektorn.

IoT och uppkoppling

Det har varit en hel del debatt i drönarbranschen om vilken typ av kommunikationslänkar som ska finnas mellan markkontrollen och drönarna. Everdrone tror stenhårt på mobilnätet och Mats Sällström säger att han är helt övertygad om att det är rätt väg att gå, istället för att sätta upp separata kommunikationslänkar.

Citat-ikon

Att koppla upp våra drönare är en nyckelfaktor för framgång. Idag använder vi 4G-nätverket och även om det har vissa begränsningar när det gäller till exempel bandbredd så fungerar det redan bra.

"Kommunikationslänken över mobilnätet var en av de tidiga utmaningar vi bestämde oss för att lösa", säger Mats Sällström. "Vi har en mycket robust kommunikationslänk och även om det finns vissa luckor på några sekunder här och där, har vi inte upplevt några verkliga problem när det gäller hastighet eller bandbredd. Vi har vissa utmaningar där vi förlorar anslutningen mellan masterna under några sekunder, men anslutningshastighet och täckning på den flygnivå där vi arbetar har inte varit ett problem. När det gäller 5G är vi mer än glada över att ansluta till 5G-nätet när systemet är klart och tillgängligt i stora områden - men idag fungerar vi perfekt med 4G-nätet.

"Jag ser det som en ganska stor milstolpe att ha den här typen av samarbete med en stor mobiloperatör. Att ha Tele2 IoT som partner innebär att vi verkligen kan förbättra vår verksamhet genom att få ett mycket närmare samarbete och en närmare relation med Tele2 IoT:s tekniker om hur man optimerar anslutningsmöjligheterna. Tele2 IoT har varit mycket bra på att förstå våra behov och ta itu med dem."

Data

Data är alltid superkraften i en IoT-lösning, och det är ett av de värden som Everdrone bygger in i företaget. De samlar in enorma mängder verkliga flyg- och telemetridata - ungefär en gigabyte per flygminut, vilket innebär att de är nära 22 terabyte av faktiska flygdata.

"Att samla in den här mängden data är mycket användbart för analys om något oväntat inträffar, men också för utveckling av nya funktioner", förklarar Sällström. "Vi gjorde till exempel förbättringar av fallskärmssystemet för ungefär ett år sedan, till exempel exakt när fallskärmen ska och inte ska fällas ut.

Citat-ikon

Alla insamlade data har gjort det möjligt för oss att validera algoritmerna mot ett stort antal historiska flygningar och se till att vi inte hade några falska positiva resultat i systemet.

Samtidigt som data är användbara för både analys och för att testa och validera nya funktioner innan de lanseras, används de också för virtuella eller simulerade flygningar i systemet.

"Vi kör nya versioner av vår programvara mot kända historiska flygdata", säger Sällström. "Den här typen av simuleringar gör det möjligt för oss att hitta potentiella problem under hela utvecklingen av systemet. Alla fel som kan introduceras under utvecklingen kommer sannolikt att upptäckas tack vare simuleringarna. Vi närmar oss 2,3 miljoner simulerade flygningar som en del av denna simuleringsprocess."

Framtiden

Everdrone började med ett mycket teknikorienterat fokus och försökte lösa olika utmaningar, innan de gick in i den operativa och regulatoriska fasen. Nu befinner de sig i den kommersiella fasen och försöker hitta affärsmöjligheter.

"Vi tror att det finns en mycket ljus framtid för det defibrillatorcase vi arbetar med just nu. Det kommer att ta ett par år att göra det helt kommersiellt, eftersom vi behöver samla in mer medicinsk bevisning och många av våra kunder är offentliga, vilket kommer med sina egna utmaningar", säger Mats Sällström. "Men vi är helt övertygade om att leverans av akutmedicin via drönare kommer att vara en naturlig del av utryckningsverksamheten i framtiden i de flesta länder."

Förutom att Everdrone kommer att arbeta med leverans av ambulanssjukvård kommer bolaget att satsa på ett antal andra vertikaler och applikationer, såsom den tidigare nämnda parametersäkerheten, samt vidareutveckla plattformsmetodiken.

"Jag tror att det finns många företag där ute som tittar på vad Everdrone gör", säger Sällström. "Vi har fått ett antal högprofilerade tillstånd, vilket verkligen väcker uppmärksamhet. Vi har kanske det mest omfattande flygtillståndet för något kommersiellt drönarföretag i världen i den meningen att vi når fler människor än någon annan med dörrleveranser med drönare. Det finns företag där ute som gör fler operationer, men det finns ingen annan som når fler människor.

"Vi fokuserar på vår verksamhet och hur vi kan göra den så effektiv, säker och kostnadseffektiv som möjligt när vi nu går vidare."

Om du vill veta mer om hur IoT kan hjälpa ditt företag är du välkommen att kontakta oss.

Ta kontakt med oss