Att driva hållbarhet: Västtrafik & Tele2 IoT

Smarta städer och IoT

Tele2s IoT-anslutning hjälper Västtrafik att hantera kollektivtrafiken i Västsverige, vilket gör allas resor smidigare och mer njutbara. Västtrafik är verksamma i både landsbygds- och stadsområden i Västra Götaland och transporterar nästan en miljon passagerare varje dag via tåg, spårvagn, båt och buss - det motsvarar nästan 12 resor runt jorden - och Tele2 IoT är en del av det kitt som håller ihop saker och ting. Genom att koppla upp hela sitt ekosystem med IoT (Internet of Things) får resenärerna tillgång till realtidsinformation om sin resa, samtidigt som Västtrafik kan reagera snabbt på utmaningar och förbättra den långsiktiga planeringen.

Under de senaste tre åren har den svenska västkuststaden Göteborg utsetts till världens mest hållbara destination, men så har det inte alltid varit. Redan i mitten av 1980-talet förklarade en ledande svensk politiker att arbetarstaden var "en innergård till helvetet", vilket fick de lokala ledarna att agera. Västtrafik, som ansvarar för kollektivtrafiken i regionen, har också hoppat på hållbarhetståget, med målet att minska koldioxidutsläppen med 90% och N0X och PM (partiklar) med 80% fram till 2035. Dessutom har företaget åtagit sig att endast använda bränsle från förnybara källor senast 2030.

"Vi vill ligga i framkant när det gäller hållbarhet och fokuserar därför på effektiv resursanvändning, låg klimatpåverkan samt att främja biologisk mångfald och förutsättningar för ekosystem", säger Daniel Ulfheden, chef för telefonkommunikation, Västtrafik. "2013-2014 testade vi våra första laddhybridbussar i verklig trafik. I demoarenan ElectriCity Battery Electric Vehicle testades bussar och laddningstekniker i stor skala mellan 2015 och 2020. Med den kunskap vi fick från dessa tester kände vi att vi kunde gå från test till storskalig implementering i verklig trafik.

Idag har vi 210 BEV-bussar i vår flotta, varav de flesta är utplacerade i stadskärnor i regionen. Vi har också andra hållbara alternativ, som biogas för längre resor och biodiesel. I kombination med eldrivna spårvagnar, tåg och introduktionen av hybridfärjor är det tydligt att vi är på rätt väg för att nå våra hållbarhetsmål", säger Daniel Ulfheden, Chef för telefonkommunikation Västtrafik

Men att skapa en hållbar lösning är inte så enkelt som att sätta ett gäng elbussar i trafik - det handlar om att se till hela pusslet och förstå var bitarna ska placeras. Det finns många bra idéer och alla kan se möjligheterna, men för ett företag som Västtrafik måste de förstå hur olika tekniska lösningar kan anpassas till deras behov. De måste också arbeta inom olika parametrar, inklusive de företag som de leasar sina fordon från.

"Vi äger spårvagnarna och tågen, men vi äger inte bussarna", säger Ulfheden. "De trafikföretag som äger fordonen köper dem för ett specifikt kontrakt, som löper på cirka tio år. I praktiken innebär det att vi kan byta ut cirka 15% av fordonen varje år. Så även om det perfekta batteriet och den perfekta elbussen skulle erbjudas i morgon, skulle det ta ett antal år innan vi skulle kunna lägga till den i vår flotta."

Det finns andra utmaningar som Västtrafik arbetar med, till exempel när och var bussen ska laddas. Alla laddas över natten i depån, men ofta behöver de också laddas när de är i trafik. Västtrafik har byggt pantografer(laddningsstationer) i slutet av olika linjer, där bussen ofta stannar i fem eller tio minuter, men att bygga ut denna infrastruktur och förstå vad som fungerar bäst är ett pågående projekt.

När det gäller IoT har Västtrafik arbetat med Tele2 IoT sedan 2015. Genom att koppla upp vagnparken kan de ge bättre service till både sina kunder och få den data de behöver för att förbättra tjänsterna och optimera den långsiktiga planeringen.

"Först och främst är vårt perspektiv på IoT trafik- och kunddrivet", säger Daniel Ulfheden. "Å andra sidan, för de företag som äger fordonen är fleet management jobb nummer ett. IoT för oss har också varit ett steg mot bättre IT-säkerhet, vilket är en av anledningarna till att vi valde Tele2s IoT-lösning. Detta är också en stor fråga för fordonsägare."

Genom att ansluta sin flotta kan Västtrafik ge kunderna information om avgångar, ankomster, förseningar, störningsinformation och vilka möjliga resor som finns. Datan återkopplas till trafikoperatörerna som kan göra justeringar i tidtabellen och förmedla informationen vidare till resenärerna. När det gäller transportföretagen ger datan dem mycket information om antalet passagerare och data om all trafik, till exempel stopptider, restid mellan hållplatser, förseningar etc. Transportföretagen är också mycket intresserade av data från själva fordonet, särskilt data som är kopplade till batteristatus och hur fordonet körs. Detta kan hjälpa dem att förlänga fordonets livslängd. Dessa data går dock inte via Västtrafiks IoT-lösning.

Det är alltid roligt när Tele2 arbetar med kunder som delar vår syn på hållbarhet och vikten av att ta itu med koldioxidutsläppen. Med Västtrafiks ambitiösa plan för att minska sin klimatpåverkan är det tydligt att de är en hållbarhetsledare när det gäller kollektivtrafik i Norden. Det gör oss stolta över att vara en partner till Västtrafik.

Erik Wottrich Hållbarhetschef Tele2 IoT

För Västtrafik ser den hållbara resan ljus ut och man utvärderar kontinuerligt nya lösningar, samtidigt som man ställer nya krav på förbränningsmotorer.

"Vi tittar på saker från alla vinklar och försöker förbättra oss hela tiden", säger Ulfheden. "Vårt mål är att all stadstrafik ska vara eldriven 2030. Det finns fortfarande utmaningar, men framtiden ser ljus ut. Tekniken utvecklas snabbt och vi kommer att utvärdera allt för att hålla oss på rätt spår för att nå våra mål när det gäller hållbar kollektivtrafik."

Om du vill veta mer om hur IoT kan hjälpa ditt företag är du välkommen att kontakta oss.

Ta kontakt med oss