Budbee har gjort detta genom att industrialisera och automatisera saker i den verkliga världen, inte bara ur ett tekniskt perspektiv, utan också genom att bygga saker som sina egna terminaler och automatiska sorteringsmaskiner.

Hur det fungerar

Budbees affärsmodell skiljer sig inte så mycket från de traditionella branschaktörernas: paket anländer till Budbees terminaler från fartyg eller flygplan och fördelas sedan till mindre hubbar, varefter de distribueras till kunderna av Budbees leveransfordon.

Skillnaden är att kunderna kan välja den leveranstid som appen föreslår, vilket är gratis, eller så kan de begränsa den mot en mindre avgift. Appkommunikationen fungerar på följande sätt:

  1. Kunden meddelas först att paketet kommer att anlända någon dag mellan kl. 17.00 och 22.00
  2. Dag/datum för leveransen är bekräftad
  3. Vid lunchtid på leveransdagen får du veta vilken timme den kommer att anlända. När föraren sedan börjar röra sig bort från terminalen, minskas leveransen ner till minuten.

Det är lösningar som denna som visar hur Budbee utmanar branschen. De har använt sin kunskap om modern teknik för att bygga in transparens ner till kunden, tillsammans med att bygga in appfunktioner baserade på data för att förbättra kundupplevelsen.

"Vi bygger all vår teknik internt, förutom komponenter som Google maps eller IoT, vilket gör att vi kan flytta kontrollen och anpassningsmöjligheterna så långt ner till konsumenten som möjligt, samt skapa en länk mellan konsumenten och föraren", säger Strindberg. "Vi har till exempel byggt mjukvaran för våra sorteringsmaskiner, som är kopplade till vår algoritm, som beräknar vilken förare som ska leverera vilket paket vid vilken tidpunkt och i vilken ordning. Kunden kan använda Budbee-appen för att uppgradera sin leverans till en timme, till exempel mellan 20 och 21 på kvällen. Vår algoritm har redan planerat leveransen till kl. 17.00, så den behöver ändra hela leveranskedjan.

"När konsumenten ändrar leveranstiden ger han eller hon instruktioner direkt till algoritmen så att algoritmen kan räkna om, vilket ger instruktioner till sorteringsmaskinen och ser till att paketet är hos rätt förare vid rätt tidpunkt, vilket säkerställer att hela processen går smidigt."

Att lägga så mycket makt i konsumenternas händer innebär att Budbee också kan lyssna på sina kunders behov och svara därefter. Och trots att företaget verkar på en mycket priskänslig marknad hittar det alltid nya sätt att förbättra sina tjänster utan att lägga till en massa nya kostnader.

Ett exempel är när de tittade på data från konsumenter som beställde baby- eller barnprodukter. Budbee kunde inte förstå varför deras betyg från detta marknadssegment var så mycket lägre än genomsnittet för alla leveranser. Sedan fick de en aha-upplevelse.

"Vi visste att våra förare var exakt på pricken när det gällde tiden, men vi fick fortfarande en eller två av fem stjärnor", förklarar Strindberg. "Sedan såg vi kommentarer som sa 'Du väckte mina barn genom att ringa på dörrklockan' eller liknande. Vi insåg att vi inte gjorde något fel - men att vi hade en chans att göra något rätt.

"Vi hade redan utvecklat ett verktyg i appen som gav våra förare instruktioner, till exempel hur huset ser ut eller var de ska parkera. Det gjorde att de kunde arbeta effektivt. Efter att ha läst kommentarerna från föräldrarna visste vi att det inte skulle vara effektivt att lägga till en massa fritext, så vi beslutade istället att göra det så binärt som möjligt och skapa två alternativ för konsumenten: vill du att vi ska ringa på dörren och tala med normal röst, eller vill du att vi ska knacka försiktigt och viska när vi levererar? Konsumenten kan välja, och chauffören kan enkelt se vilket alternativ konsumenten vill ha.

För att kunna göra en sådan här åtgärd måste man ha både den tekniska kunskapen och den infrastruktur som krävs för flexibilitet. För Budbee handlade det om två dagars arbete, där fördelarna helt uppvägde den lilla tid och kostnad som det innebar. Och direkt efter lanseringen av den funktionen kunde Budbee se en enorm ökning av kundnöjdheten.

Det är idéer som dessa - så enkla på ytan men i slutändan högt värderade av kunden - som är nyckeln till Budbees omvälvande förändring av leveransbranschen.

Budbee och IoT

Budbees affärsmodell bygger på att överbrygga leveransgapet mellan handlare och konsumenter, men de är också medvetna om att bekvämlighet ibland innebär att man INTE har leverans till hemmet, kanske för att någon är på resa eller har andra åtaganden. Detta har återigen inneburit en möjlighet för Budbee att förnya sig.

"Om du inte vill ha ett paket levererat hem till dig kan du få det levererat till en IoT-aktiverad Budbee Box", säger Strindberg. "Budbee-boxarna är bekvämt placerade i köpcentrum och andra platser som konsumenterna regelbundet besöker. Vi placerar ut flera hundra i Stockholmsregionen och de är alla anslutna med Tele2 IoT SIM-kort, vilket gör att vi kan arbeta med dem på distans. IoT innebär att boxarna ansluts till en PC/laptop som sedan kommunicerar med molnet och appen så att kunden kan se att paketet har kommit, och när de hämtar paketet kan de öppna boxen med en kod så att vi vet att det har levererats. IoT möjliggör kommunikation mellan Budbee Box och slutanvändaren."

Hållbarhet

Hållbarhet har varit en central del av Budbees affärsmodell från början och det är fortfarande en stor del av deras profil. Företagets ambition är att minst 50% av deras paket ska levereras fossilfritt år 2020, och helt fossilfritt år 2022.

Budbee insåg dock redan från början att de genom att satsa på transportsektorn skulle ge sig in i en bransch som historiskt sett har haft en negativ inverkan på miljön.

"Vi bestämde oss för att om vi var en del av problemet så var vi en del av lösningen", säger Strindberg. "Från dag ett har vi kompenserat för varje leverans vi gör, plus 10% extra. Vi väntar dock på att tekniken ska komma ikapp våra behov, till exempel den kritiska massan när det gäller laddstationer för elfordon. Det var bara ett år sedan det utvecklades en skåpbil som kunde köra en hel leveransrutt utan att behöva ladda under rutten, så saker och ting går framåt men det finns fortfarande utmaningar. Större EV-leveranslastbilar/tunga fordon är en av dem. Vår bransch är beroende av tunga fordon för att få varor från fartyg eller flygplan till lager, och även om det finns vissa företag som driver på för elektrifiering är vi inte där än."

Den goda nyheten är att tekniken utvecklas snabbt, vilket gör att Budbee kan ta fler steg mot att inte släppa ut någon koldioxid alls. De har ökat antalet leveranscyklar i Stockholm och Göteborg, liksom i Nederländerna, och de övergår också till fler och fler elfordon.

"Vi tror att det bara är en tidsfråga innan vi kan nå våra hållbarhetsmål", säger Strindberg. "Priset på elbilar sjunker, tekniken förbättras hela tiden och vi kommer att börja introducera HV0 100, som är diesel tillverkad av skog, inte olja. Den är fossilfri men kan fortfarande användas i äldre skåpbilar och är en utmärkt interimslösning för oss."

Budbee har också bakat in hållbarhet i sina terminaler i Stockholm. En terminal som de har byggt har hela taket täckt av solpaneler, och terminalen är inte bara självförsörjande när det gäller energi, överskottsenergi som genereras av dessa paneler används för att driva mer än 60 leveransfordon.

Framtiden

Budbees planer framåt är att fortsätta växa som företag, vilket innebär att flytta till nya länder och samtidigt ha en så stor inverkan som möjligt på hållbarhetsutmaningarna inom transportbranschen. Och naturligtvis kommer deras fokus på innovation att förbli starkt.

"Vår anpassningsförmåga och flexibilitet är några av våra fördelar, och den tekniska plattform vi har skapat gör att vi kan förnya oss oavsett vad som dyker upp. Just nu är vi B2B2C och levererar på kvällarna för att underlätta för våra kunder, men när vi utvecklas tillsammans med förändringar på marknaden kommer vi att utöka när vi levererar och till vem. Vi är här för det långa loppet och vi kommer att fortsätta att utmana marknaden", säger Strindberg.

Om du vill veta mer om hur IoT kan hjälpa ditt företag, vänligen kontakta oss.