Automatiserad verifieringskedja för läkemedels kylkedja & sjukvård

Övervakning av läkemedel från fabrik till patient

Att leverera vacciner till världens alla hörn är en komplex uppgift. Det krävs en kedja av exakt samordnade händelser i temperaturkontrollerade miljöer för att lagra, hantera och transportera dessa livräddande produkter. Detta kallas för en kylkedja.

När det gäller farmaceutiska kylkedjor finns det mycket tydliga bestämmelser kring transport- och lagringsprocesser, särskilt inom Europeiska unionen. Biomediciner som vacciner måste förvaras kontinuerligt inom ett begränsat temperaturintervall - mellan 2 °C och 8 °C - från det att de tillverkas till dess att de vaccineras, eftersom för höga eller för låga temperaturer kan leda till att vaccinet förlorar sin effekt. När ett vaccin har förlorat sin effekt kan det inte återfås eller återställas.1 Apotek, sjukhus och distributörer måste övervaka och granska kylförvaringen av sina biomediciner både under transport och i lager.

Dessa regler kan snart komma att bli ännu strängare. Enligt nuvarande GDP (Good Distribution Practices) är läkemedelsföretagen direkt ansvariga för läkemedel i kylkedjan, från tillverkningen ända tills de hamnar i patienten. De nya reglerna, om de antas, kommer att innebära att ansvaret faller på grossistdistributörer för att säkerställa att läkemedlets kvalitet och integritet upprätthålls genom hela leveranskedjan. Det är här Rebus Labs kommer in i bilden.

Citat-ikon

Rebus Labs plug-and-play-lösning uppfyller kraven genom att kontinuerligt utföra periodiska mätningar av alla typer av mätbara miljövariabler, inklusive temperatur, luftfuktighet, syre, C02, ljus och var läkemedlet befinner sig, antingen under transport eller på vårdinrättningar.

Om det uppstår ett kvalitetsproblem eller om de inställda värdena ligger under eller över kraven skickas en varning för att informera den ansvariga personen på slutanvändarsidan i realtid så att de kan vidta omedelbara åtgärder. Det innebär att läkemedel inte går till spillo och att allt som kyls ned bevaras så länge som möjligt.

Företagets "teknik som tjänst" omfattar hela teknikstacken - elektronik, inbyggda system, molnplattformar, mobilapplikationer och telekommunikationsinfrastruktur för att förse kunderna med ett sömlöst, lättanvänt end-to-end-system. Och Rebus-lösningen är utformad för att vara plug-and-play eftersom företaget vill att det ska vara så enkelt som möjligt för kunderna.

"Vi arbetar med läkare, sjukhus, apotekare och distributörer. De är direkt utsatta för regleringar och enligt lag måste de ta itu med dem - men de vill vanligtvis inte bli alltför involverade i den tekniska sidan av saken. De vill bara att saker och ting ska fungera, så vi ser till att det blir så."

Jag ser det så här: de förväntar sig inte eller kräver inte att jag ska förstå hur man diagnostiserar eller behandlar en patient och jag förväntar mig inte att de ska förstå hur tekniken fungerar på någon djupare nivå. Vi har alla våra roller att spela. Och resultatet är att när vi väl har ett möte med dem förstår de snabbt hur vår lösning hjälper dem att hantera sina utmaningar på ett enkelt sätt.

Michael Boyman VD och grundare, Rebus Labs
Teknik och anslutningsmöjligheter

En del av att göra lösningen enkel att använda är att se till att anslutningsmöjligheterna fungerar med den konfiguration som organisationen har.

"Det var därför vi valde GSM [Global System for Mobile communication]", säger Michael Boyman. "Vi har all teknik inne i enheten, och man kan säga att vi i princip tillhandahåller en smart telefon med sensorer. Våra enheter stöder 2G, 3G, 4G, LTE-M, NB-IoT - och vi täcker alla våglängder i världen för olika GSM-kommunikationsstandarder, från 833 MHz hela vägen till 2,4 GHz."

Sjukvård är naturligtvis ett snabbväxande område för IoT och teknik i allmänhet, och det finns många olika lösningar på marknaden som tar itu med olika utmaningar inom ansluten vård. Kan Rebus lösning integreras med andra företag inom connected care som fyller ett annat utrymme inom sjukvårdsområdet?

"Absolut! Vi har en plattform där vi kan integrera enheter som inte är våra egna, där vår plattform kan styra dem", säger Michael Boyman. "Vi kan vara värd för ny firmware, data, rapportering, fakturering, lagerhållning etc. och vi kan tillhandahålla säkerhet och kommunikation.

"Vi sparar redan data i vårt interna system och har även många tekniska funktioner i vårt system: var finns enheterna, vem äger dem, hur många enheter har de, faktureras de månadsvis eller årsvis - allt detta kan övervakas."

Utmaningar

Naturligtvis är det få företag som har undvikit Covid-relaterade utmaningar och Rebus är inte annorlunda.

"Trots att Covid såg ut att kunna hjälpa tillämpningar inom sjukvården hade vi vissa utmaningar under pandemin. Som för många andra företag handlade det, ironiskt nog, främst om problem med leveranskedjan och inköp av elektronik. Under två år var det en enda röra, men det hjälpte oss också att hitta nya sätt att arbeta och det har lett till förbättringar."

Varför Tele2 IoT?

Anslutning är avgörande för Rebus-lösningen, med roaming, ett globalt fotavtryck och förmågan att hantera den anslutningen effektivt som viktiga faktorer när man väljer en leverantör.

Citat-ikon

Vi arbetade med flera andra operatörer, och det visade sig att Tele2 IoT var enklast att arbeta med - så enkelt är det.

Michael Boyman

"Det är lätt att kommunicera med människor och när vi ställer frågor får vi snabba svar, vilket är något som var mycket viktigt för oss. Det gör verkligen skillnad, särskilt i Europa, där det känns som om människor är vana vid att få svar inom en vecka. Vi försöker svara våra kunder inom en timme och jag gillar att arbeta med ett företag som har samma sätt att arbeta med kundservice."

När det gäller teknikstacken har Rebus direkt tillgång till plattformen 2CONTROL (Cisco IoT Control Center).

"Vi försökte integrera Control Center (2CONTROL) för kanske tre år sedan. Då var det ganska stängt, men nyligen gjorde vi ett nytt försök. Just nu är det en manuell process. Jag loggar in, jag kan se om det finns ett problem, jag har satt upp olika regler och jag får varningar om en viss enhet använder mer än den tilldelade datan, så det fungerar bra."

Sjukvård och säkerhet

Oavsett var du arbetar inom vården är det avgörande att ha starka säkerhetsåtgärder på plats. Rebus har vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa att deras lösning är säker, inklusive att utveckla sitt eget kommunikationsprotokoll, där de använder befintliga säkerhetsprotokoll, till exempel APN, och lägger till sina egna unika interna protokoll ovanpå.

"Varenda en av våra enheter har möjlighet att tillhandahålla kryptering av militär kvalitet på hårdvarunivå", säger Michael Boyman. "Vi hade en kund där detta var ett krav, så vi bestämde oss för att lägga till detta alternativ. Det gör att varje enhets protokoll kan krypteras, vilket gör det svårt att få obehörig åtkomst - och även om du lyckas få åtkomst till enheten är det bara en enhet, så hela din installation påverkas inte."

Framtiden

För Rebus handlar de närmaste åren om tillväxt. Företaget erbjuder inte en "bra att ha"-lösning, utan en "måste ha"-lösning, eftersom alla i branschen måste ta hänsyn till regleringar.

"Vår lösning fungerar felfritt, och den hjälper verkligen våra kunder att hantera något som de absolut måste hantera. Det går inte att undvika lagkrav, så vi hjälper våra kunder att hantera dem på ett enkelt och effektivt sätt", säger Michael Boyman. "Det är därför som vi, när vi väl får ett möte, har en framgångsgrad på 85% och under fem års verksamhet har vi noll kundomsättning.

"Faktum är att Johannes Gutenberg University publicerade ett LinkedIn-inlägg där de berättade hur nöjda de var med vår produkt. Vi kunde helt automatisera revisionsprocessen för övervakning av kylkedjan på deras apotek, vilket var nödvändigt i många kliniska prövningar som finansierades av läkemedelstillverkare."

1 https://www.unicef.org/supply/what-cold-chain
Ta kontakt med oss