Get in touch

Contact us!

  Tutorialspå svenska

  Med Cisco IoT Control Center kan du hantera och kontrollera era IoT-uppkopplade enheter. Dessa tre videos ger dig en god översikt och bättre förståelse för hur Control Center fungerar och tar upp vanliga frågeställningar samt ger dig förslag på hur du steg för steg navigerar runt i Control Center.

  Introduktion

  I denna video får du en översikt av vad du använder de olika delarna i  Cisco IoT Control Center till.

   

  Fakturering

  Få en djupare förståelse för hur du tolkar din faktura och vilka enheter som har konsumerat mest data. Lär dig hur du åtgärdar och ser vilken enhet som är på fel rate plan och byter till en som passar bättre.

  Felsökning

  Här får du lära dig både om hur du felsöker med diagnostic-guiden och Spotlight. Det ger dig en översikt och en förståelse för vad som finns att upptäcka i de så kallade swim lanes. Du lär dig även hur du skickar SMS och hur du stänger av en enhet för att återansluta den.

  Om det finns några områden eller frågeställningar du vill att vi ska fokusera på i framtida videoklipp så hoppas vi att du hör av dig till oss här!